Automatizuotų ŠILUMOS PUNKTŲ projektavimas, gamyba ir

komplektuojančių  dalių tiekimas.

Šilumos punktai

Projektuojame ir gaminame automatizuotus šilumos punktus daugiabučiams, verslo, gamybos ar visuomeniniams pastatams. Šilumos punkto paskirtis – saugiai ir ekonomiškai tiekti energiją prie centrinės šildymo sistemos prijungtiems objektams. Automatizuota sistema efektyviai ir be žmogaus įsikišimo išmatuoja šildomų patalpų bei aplinkos parametrus, parinkdama racionaliausią energijos tiekimą ir leisdama sutaupyti iki keliolikos procentų suvartojamos šilumos energijos.

Kiekvienas mūsų pagamintas automatizuotas šilumos punktas yra vienetinis – projektuojamas ir pritaikomas konkrečiam objektui. Taip pat atliekame sumontuotų šiluminių punktų derinimo, paleidimo, gedimų šalinimo darbus.

Gesinimo stotys

Projektuojame ir gaminame gesinimo stotis: tai visiškai automatiniai, kompaktiški slėgio kėlimo įrenginiai, naudojami gaisro gesinimo metu. Saugūs, lengvai sumontuojami ir patogūs naudoti.

Gesinimo stotį sudaro 2 siurbliai – pagrindinis ir atsarginis, horizontalus pamato rėmas, papildoma mova, elektrinis variklis ir daugiapakopis elektrinis vertikalaus slėgio palaikymo siurblys. Įrenginio membraninis slėgio indas bei elektros skydinė kiekvienam siurbliui yra pritvirtinta ant stabilios laikančiosios konstrukcijos.

Aprišimo mazgas 

Gaminame ir sumontuojame aprišimo mazgus, skirtus kontroliuoti vandeninių šildytuvų/ aušintuvų efektyvumą. Šie aprišimo mazgai reikalingi tam, kad galėtumėte reguliuoti šilumokaičio galią ir užtikrinti optimalų visos sistemos parametrų nustatymą.

Aprišimo mazgus parenkame pagal šilumos poreikį, atsižvelgdami į esamo įrenginio su vandeniniu šildytuvu parametrus. 

Šiluminių punktų komplektacijos

Norintiems susirinkti šiluminį mazgą patiems – galime pasiūlyti visą reikiamą įrangą punktui.

Šilumos punktą sudaro šie pagrindiniai elementai:

  • Danfoss gamybos lituoti plokšteliniai šilumokaičiai
  • Šilumokaičių izoliacija
  • Elektroninė valdymo įranga
  • Cirkuliaciniai siurbliai šildymo, vėdinimo ir karšto vandens ruošimo sistemoms
  • Siurblių valdymo blokas ir jų apsauga, išjungėjai bei darbo indikacija
  • Uždaromieji ir balansiniai ventiliai
  • Filtrai
  • Šildymo sistemos papildymo vožtuvas, atbuliniai vožtuvai šalto vandens ir karšto vandens cirkuliacinėse linijose
  • Termometrai ir manometrai
  • Elektrinės jungtys, kabeliai, automatai, rėlės